Thủ thuật

2 Hướng Xử Lý Khi iPad Bị Vô Hiệu Hóa

iPad bị vô hiệu hóa do nhập sai mật khẩu nhiều lần

Điều đầu tiên bạn nên thử để mở khóa thiết bị bị vô hiệu hóa của mình là sử dụng  một bản sao lưu iTunes đơn giản. Kết nối thiết bị iOS của bạn với máy tính thông qua USB và mở iTunes. Chọn thiết bị ở góc trên bên phải để hiển thị các thuộc tính của nó trong màn hình chính. Nhấp vào nút “Back Up Now” để bắt đầu đồng bộ hóa. Bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu trên thiết bị iOS của mình để bắt đầu đồng bộ hóa vì thiết bị đã bị khóa. Khi bạn đã nhập mật khẩu, bạn có thể hủy sao lưu và bắt đầu sử dụng thiết bị của mình.

Khôi phục thiết bị bằng iTunes và bản sao lưu trước đó

Nếu thủ thuật sao lưu không hoạt động, thì bạn có thể phải đặt lại mật mã bằng cách khôi phục thiết bị. Điều này chỉ hoạt động nếu trước đó bạn đã đồng bộ hóa thiết bị của mình với iTunes và có một bản sao lưu được lưu trữ trên máy tính của bạn. Thực hiện theo các bước sau để khôi phục thiết bị của bạn và cài đặt lại bản sao lưu .

Kết nối thiết bị với máy tính mà bạn thường đồng bộ hóa và mở iTunes.

Nếu thiết bị vẫn bị vô hiệu hóa hoặc nếu iTunes không tự động đồng bộ hóa thiết bị của bạn, hãy đồng bộ hóa thiết bị với iTunes bằng cách nhấn nút “Back Up Now”. Khi sao lưu và đồng bộ hóa hoàn tất, hãy khôi phục thiết bị của bạn.

Khi Trợ lý thiết lập iOS yêu cầu thiết lập thiết bị của bạn, chọn “Khôi phục từ bản sao lưu iTunes”, chọn thiết bị của bạn trong iTunes và chọn bản sao lưu gần đây nhất của thiết bị. Hãy kiên nhẫn chờ đợi trong khi khôi phục hoàn thành quá trình của nó. Khi quá trình khôi phục hoàn tất, bạn sẽ có tất cả các tài liệu, ảnh, email và cài đặt của mình và thiết bị sẽ không còn bị vô hiệu hóa nữa.

Tags

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker